WESTM 2016

Hotel Galleria je učestvovao na 3. Međunarodnom sajmu za M.I.C.E. industriju Jugoistočne Evrope: “Winter, Events & Spa Travel Market” – WESTM 2016. koji se održavao od 20. do 21. oktobra u hotelu “Zira” u Beogradu.

 

Na sajmu je Hotel Galleria dobio nagradu »Turistička prizma« – za novi kvalitet u turizmu.