Za slobodne termine i bliže informacije, kontaktirajte nas na telefon: +381 24 647 266